Sådan Får Skoler & Institutioner Skraldespande.mp4

Bæredygtig Generation
1.118 views
Skoler, fritidshjem og daginstitutioner skal sortere mere af deres affald, hvis København skal blive "affaldsfri" i 2050. Byen bliver affaldsfri, når alt affaldet genanvendes og på den måde bliver til nye ressourcer. Idrætsprojektet samarbejder med Børne og Ungdomsforvaltningen om at levere skraldespande til skoler, fritidshjem og institutioner i København, så børnene kan sortere mere af affaldet og bidrage til, at København genanvender flere ressourcer.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star