Kontorergonomi: Indstilling af arbejdsredskaber - Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København
212 views
Denne video giver korte opmærksomhedspunkter omkring indstilling af arbejdsredskaberne ved computerarbejde. Bevægelse og træning er derudover vigtige redskaber, for at forebygge og reducere smerter og gener. Find videoer med øvelser på vores hjemmeside: arbejdsmiljoe.kk.dk.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star