Det hybride arbejdsliv og fysisk trivsel - Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København
202 views
Hvis du vil blive klogere på, hvordan du effektivt kan styrke den fysiske trivsel og undgå, at smerter påvirker produktivitet og sygefravær, kan vi hjælpe med konkrete redskaber, som er nemme at integrere i hverdagen og i arbejdsfællesskaber. Redskaberne er ikke bare billige på bundlinjen, men de kan også være en besparelse på sygefraværet. Hos Arbejdsmiljø København tilbyder vi webinarer, ledersparring eller forløb om det hybride arbejdsliv og fysisk trivsel med jeres arbejdsplads.

Find os på: https://amk.kk.dk/

Download redskabet "Kortlægning af fysisk trivsel" (MsForms): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q1iQdodEj0GLbPS0gkPt15vnGtXpAhNFidzzXtUIYxFUMkxJR0pOM0ZFTFEwOEM0T0czQVNaTkRKMy4u

Læs mere om smerter og sygefravær: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx

Læs mere om indsatser med effekt: https://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=d85ea06b-a935-4d26-bb59-d0c489a28f07

Lyt til podcasts om smerter og hjemmearbejde: https://amk.kk.dk/nyheder/podcasts-fra-arbejdsmiljoe-koebenhavn

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star