18 mdr. - 2,5 år Tumleleg

Børn og Bevægelseskultur - Motorikfilm
187 views
4. april 2024
Børn elsker ase-, mase- og tumlelege sammen med deres forældre og andre nære voksne, fordi de derigennem får en masse kontakt og opmærksomhed. Når børn og voksne tumler sammen, styrker det barnets krop og barnet kan øve sig i at regulere stemningsniveau og følelser. Når barnet oplever at have kroppen og hovedet i forskellige retninger, styrker det ligeledes dets fornemmelse for rum og retning samt  balancesansen.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star