Grøn folkeskole: Første workshop

Grøn Folkeskole
176 views
16. marts 2022 grønfolkeskole, klima, ungerådkbh
Den 3. marts 2022 blev den første workshop afviklet som resultat af, at Borgerrepræsentationen sidste år besluttede, at der skal laves en handleplan for en grøn folkeskole.
Initiativet kom efter, at Ungeråd KBH stillede krav om en grøn folkeskole, hvor både folkeskolens
læringsmæssige indhold og fysiske rammer har et større fokus på klima. Til at lave handleplanen
er der nu nedsat en taskforce med forskellige eksperter og organisationer, heriblandt Stefan Herman,
rektor på Københavns Professionshøjskole, Anne Skovbro, direktør i By og Havn, og forskeren Steen
Hildebrandt. Taskforcens formand er Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager, ligesom flere
af Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer er deltagere. Den første workshop blev afholdt på Energi & Vand i København.

Læs mere om Taskforcen til en grøn Københavnsk folkeskole her:
https://ungeraad.kk.dk/groen-folkeskole

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star