Grøn folkeskole: Taskforcens idéer

Grøn Folkeskole
126 views
Den 12. maj 2022 blev den anden workshop afviklet som resultat af, at Borgerrepræsentationen sidste år besluttede, at der skal laves en handleplan for en grøn folkeskole.
Initiativet kom efter, at Ungeråd KBH stillede krav om en grøn folkeskole, hvor både folkeskolens
læringsmæssige indhold og fysiske rammer har et større fokus på klima. Til at lave handleplanen
er der nu nedsat en taskforce med forskellige eksperter og organisationer. Taskforcens formand er Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager, ligesom flere af Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer er deltagere. Den anden workshop blev afholdt i Ungdommens Demokratihus i København.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star