Sammen om fremtidens Københavnerbane

20. april 2021 10:33
Københavns Kommune har
sat barren højt i den grønne dagsorden – også når det gælder udviklingen af
fremtidens kunstgræsbaner. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der
altid skal vælges den mest bæredygtige løsning. At udpege fremtidens
”Københavnerbane” fordrer kompetente valg med øje for særligt miljø og
bæredygtighed, men også spillemæssige kvaliteter og finansiering. Dette er
emner, som du vil blive præsenteret på seminaret.

Kommentarer

Bjørn Michael Nielsen 20. april 2021 11:41 Slet

Det er nok vigtigt at opfattelsen af Københavnerbanen ikke opfattes som den samme bane alle 30 steder - men at der sker en individuel vægtning af brugen ved hver bane, så fremtidens Københavnerbane i større grad bliver den rigtige bane til den aktuelle anvendelses kombination

Ole Pedersen 20. april 2021 11:40 Slet

Ja, det kan være et chok at komme fra provinsen til København, og konstatere, at udviklingen af moderne idrætsfaciliteter er så relativt lavt prioriteret. Det vil kræve massive økonomiske investeringer at rette op på forholdene.

Lone Hjorth Mikkelsen 20. april 2021 11:40 Slet

Gør det indtryk, at Bjørn Aas italesætter, at der er miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner - og at barrierer, der skal holde gummigranulatet tilbage, ikke virker? Vil I tage forbehold for dette?

Flemming Lauenborg 20. april 2021 11:35 Slet

Som producent har vi alle en strategi for vores Green Technology - vi møder den overalt i verden og andre lande er væsentligt længere fremme end vi er i Danmark. Krav om valg af mest bæredygtige løsning møder vi i flere lande.

Ole Pedersen 20. april 2021 11:33 Slet

Den kraftige byudvikling stiller krav til mange flere fodboldbaner. Der er intet der tyder på at kommunen kan følge med.

Søren Østergaard 20. april 2021 11:32 Slet

Ved kommende projekter vil jeg gerne anbefale at der gøres økonomiske og bæredygtige overvejelser omkring værdien af banerne når de skal udskiftes. Re-Match deltager gerne i processerne med råd og vejledning til, hvordan det sikres at afskaffelsesprisen også bliver et parameter i beslutningsprocessen

Kirsten V Andersen 20. april 2021 11:28 Slet

Hvordan er det med Biodiversiteten?
Kunstgræsbaner forhindrer dyrelivet.

Bjørn Michael Nielsen 20. april 2021 11:26 Slet

Kunstgræsbaner får slitage ved brug - og ved multifunktionel brug bliver det forskellige slitager. I forudsætningerne for banernes levetid regnes med et antal timer om året typisk i størrelsesorden 2000-2500 timer pr år. Det er væsentligt at der ved alle bæredygtighedsbetragtninger anvendes det reelle antal brugstimer og dermed budgetteres med udskiftning på det rigtige tidspunkt.

Diana Andersen 20. april 2021 11:24 Slet

Det er prisværdigt at tænke multifunktionalitet, men så længe der er ventelister i de københavnske fodboldklubber, er det vigtigt at tænke på nye baner i stedet for flere brugere på de eksisterende baner.

Henrik Grove 20. april 2021 11:18 Slet

Har man kigget på de svenske erfaringer fra Kalmarundersøgelsen bl.a. vedr. migration af performanceinfill?

Ole Pedersen 20. april 2021 11:04 Slet

Multifunktionelle baner vil kunne fremme samarbejdet mellem forskellige idrætsgrene

Jens Wessberg 20. april 2021 11:03 Slet

Et råd i valget af løsning er focus på CO2-aftryk, hvor målsætning kunne være CO2-neutrale systemer (belægning, infill, lim, shockpad)

Ole Pedersen 20. april 2021 10:55 Slet

Kan man forudse at der sker en yderligere teknologisk udvikling i de kommende år, med den konsekvens, at fornyelse af gamle baner skal ske etapevis?

Søren Østergaard 20. april 2021 10:54 Slet

Har de bæredygtige overvejelser også inkluderet økonomi ved bortskaffelsen af banerne om forventeligt 10 år?

Jens Wessberg 20. april 2021 10:53 Slet

Spændende proces i Gladsaxe, men også at følge belægningssystemet der vinder, mht holdbarhed, drift mm når systemet belastes af andet end organiseret brug

Bjørn Michael Nielsen 20. april 2021 10:49 Slet

Spændende proces i Gladsaxe - hvordan og hvornår afrapporteres den ?

Ole Pedersen 20. april 2021 10:49 Slet

God proces i Gladsaxe

py96 20. april 2021 10:37 Slet

Vi har haft tekniske problemer. Opdater evt. jeres browser hvis I ikke kan se Esben nu.

Flemming Lauenborg 20. april 2021 10:36 Slet

Videoen illustrerer fint at banen er nedslidt så granulaten ligger i toppen af banen, så rådet må være at man hæver kvaliteten af kunstgræsset ved at etalerer baner med flere og kraftigerer fibre så der sker en langsommere nedbrydning af banen.
Når fibret er nedslidt og splittet kan du ikke længere drifte fibret op igennem gummigranulaten og du spiller i princippet på granulaten (som i videoen) derved forøges den mængde som kan fraføres fra banen.
Alternativet kunne være at lave en type som kan kombineres med et strakt og et krøllet fibre så det krøllede fibre holder på granulaten - dyrere løsning men imødekommer spredning af granulaten.
Så rådet til KK vil også være at man skal sikre sig at banerne skiftes når det er nødvendigt og ikke 3-4 år senere :)

Jens Wessberg 20. april 2021 10:32 Slet

Der findes referencer med kunstgræssystem 3G med sand alene som lever op til EN15330-1 og Nordic Test, som efterfølgende kan konverteres til FIFA Quality ved efterfyldning af mindre mængde SBR. Sidstnævnte løsning kan kombineres med indbygget lokalt rensningsanlæg så man stadig opfylde udledningskrav.

Morten Ø. Hansen 20. april 2021 10:28 Slet

Et par rettelser til Henrik og Yngves svar: Som Bjørn Aas nævnte, er non-infill-baner og baner med organisk infill BILLIGERE, hvis man kigger i et livscyklus-perspektiv, og altså er 3G-baner med SBR (gummigranulat) kun billigere i indkøb. Og for at nuancere Henriks perspektiv på netop livscyklusanalyser, så er det altså vigtigt at indtænke kvaliteten af selve materialet og dermed både holdbarhed og genanvendelighedsgrad. Selvom der bruges mere plastik i en bane, kan den potentielt være billigere og mere bæredygtig/holdbar, hvis plastikken er af høj kvalitet + UV-bestandig og hvis mere af den kan genanvendes. I øvrigt nævnte Bjørn også, at der ikke er nogen dokumentation for kompaktering?!

Jens Wessberg 20. april 2021 10:22 Slet

Kork er ikke rent, udleder zink, organiske forbindelser og polyphenoler

Ole Pedersen 20. april 2021 10:19 Slet

Vil der ikke ske en spredning ad granulat på grund af vinden

Jens Kristian Jensen 20. april 2021 10:11 Slet

Kork opfattes som et bæredygtigt organisk materiale, som Yngve så fint begrundede. Når det overhovedet er til diskussion, skyldes det så nogle miljødiskussioner i producentlande?

Erik 20. april 2021 10:08 Slet

kunstgræsbanerne er altså ikke multifunktionelle - når man placerer et boldbur i en park vil man fjerne arealet fra alle de brugere, som ikke dyrker fodbold.

Erik Jørgensen 20. april 2021 09:55 Slet

Miljøpunkt støtter det sociale arbejde på forgår på kunststofbane
Vi støtter TMF kravet om miniminering af mikroplast.
Grønt er ikke altid grønt !

Vigtigt at anlægge nye baner, dog ikke på på naturlige områder,

Miljøpunkt Nørrebro arbejder på at lave et partnerskab med Nørrebro Unitet for at undgå at Kunststofbaner bliver etableret på grønne grønne i bydelen


.

py96 20. april 2021 09:25 Slet

Kære alle,
I kan skrive jeres spørgsmål og kommentarer her.

Mvh Tobias