Optakt til valg 2021 - Hvordan løser vi de trafikale udfordringer på Amager?

Amager Øst Lokaludvalg
113 views
8. oktober 2021
Som optakt til kommunalvalg 2021 har vi spurgt nogle borgere på Amager om deres holdninger.

De seneste ti år er antallet af personbiler i København steget. Den øgede trafik har konsekvenser for fremkommeligheden, luftforurening og støj. Der er rift om parkeringspladserne og bilerne optager plads. Hvordan får vi i fremtiden plads til bilerne? Eller skal vi gøre det sværere for bilejerne, så flere vælger cyklen og offentlig transport?

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star