Grøn Folkeskole: Ungeråd KBH

Grøn Folkeskole
195 views
16. marts 2022 Grønfolkeskole, klima, ungerådkbh
I 2021 stillede Ungeråd KBH 7 krav til en grøn Københavnsk folkeskole, hvor både folkeskolens
læringsmæssige indhold og fysiske rammer har et større fokus på klima og miljø.
Borgerrepræsentationen besluttede, på baggrund af Ungeråd KBH's krav, at nedsætte en taskforce med forskellige eksperter og organisationer, som sammen skal udvikle en handleplan for Københavns fremtidige grønne folkeskole.
I taskforcen sidder bla. heriblandt Stefan Herman, rektor på Københavns Professionshøjskole, Anne Skovbro, direktør i By og Havn, og forskeren Steen Hildebrandt. Taskforcens formand er Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager, ligesom flere
af Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer er deltagere.
Taskforcen mødtes for første gang d. 3. marts 2022 til den første workshop af tre, som blev afholdt på Energi & Vand i København.

Læs mere om ungerådets forslag og de syv krav til en grøn Københavnsk folkeskole:
https://ungeraad.kk.dk/groen-folkeskole

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star